WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bank Settlement Scheme 2023 सहकारी बँकांसाठी एकात्मिक कर्ज परतफेड योजनेबद्दलचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे या योजनेद्वारे कोणत्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळेल या योजनेचा लाभ कशाप्रकारे दिला जाईल सहकारी बँकांसाठी एक कर्ज परतफेड योजना काय आहे याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घ्या. नागरी सहकारी बँकांच्या अनुपादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंध सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी शासनाचे परत केल्याप्रमाणे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यात यापूर्वी वेळोवेळी शासनाने मंजुरी दिली आहे. तर त्याच प्रकारची परत एकदा नवीन योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे एक रकमी कर्ज परतफेड योजना ही जी योजना नागरी सहकारी बँकांसाठीची सुरू करण्यात आली आहे.

Vasantrao Naik Yojana

योजनेसाठी पात्र कर्जदार

बँकांनी करावयाची कार्यवाही

योजनेत मुदतवाड मिळण्याबाबत

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!