WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Nagari Sahakari 2023 अनेक नावे सहकारी बँकांनी मागणी केली होती नागरी सहकारी बँकांचे वाढते mpa कमी करण्याच्या दृष्टीने एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मदत वाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झाली आहे.
नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधन होता. आणि त्यासाठीचा नागरी सहकारी बँकांच्या अनउत्पादक कर्ज मधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेत वाढ देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे . नागवी सहकारी बँकांना एक रकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय 27 एप्रिल 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला.

Vasantrao Naik Yojana

मिळवा १ लाखापर्यंत कर्ज, वसंतराव नाईक कर्ज योजना

योजनेत मुदतवाड मिळण्याबाबत

Vasantrao Naik Yojana

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अखेर पिक विमा वाटप सुरू

Nagari Sahakari 2023 योजनेसाठी पात्र कर्जदार

योजनेसाठी अपात्र कर्जदार

Vasantrao Naik Yojana

महाडीबीटी योजनेची लॉटरी लागली !

Nagari Sahakari 2023 योजनेची मुदत

योजनेची व्याप्ती
Vasantrao Naik Yojana

नुकसान भरपाईचे पैसे आजपासून वाटप सुरू

योजनेसाठी तडजोडीचे सूत्र
बँकांनी करावयाची कार्यवाही

Maharashtra State Transport Scheme 2023 :जिथे वाटेल तिथे करा AC बसचा प्रवास

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!