WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Non-Agricultural Land जर इमारतीसाठी एन ए करायचे असेल तर बिल्डिंग प्लॅनचा जो 8 प्रतिही लागेलं जर जमीन कोणत्याही प्रकल्पाच्या आड येत नसेल तर त्याची खातर जमा करण्यासाठी चालू सातबारा लागेल, जमीन राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग जलद गती महामार्ग यामध्ये येत असेल तर राज्य महामार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जलद गती महामार्ग प्राधिकरण यांकडून नहारकत प्रमाणपत्र हे घेणे आवश्यक आहे.

Vasantrao Naik Yojana

तहसीलदार कोणत्या गोष्टीची पाहणी करतात

कागदपत्र

Vasantrao Naik Yojana

एप्लिकेशन्स नॉन अग्रीकल्चर

Non-Agricultural Land एनए अर्ज पध्दत

Vasantrao Naik Yojana

वारस नोंद कशी करावी?

तहसीलदार कोणत्या गोष्टीची पाहणी करतात

Senior Citizen Saving Scheme 2023 :ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना

Employees Tax Limit 2023 :रु. 25 लाख आता कर मुक्त

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!