WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

E Ferfar Online 2023 गाव पातळीवर फेरफार उतारा म्हणजेच गाव नमुना सहा अत्यंत महत्त्वाचा मानलाजातो फेरफार उताऱ्यात एखाद्या व्यक्तीच्या जमीन अधिकार विलेखात जे बदल होतात त्याची माहिती दिलेली असते किंवा ते तिथं नमूद केलेले असतात. फेरफार नमुन्यात जमिनीची खरेदी-विक्री, वारसांची नोंद, शेत जमिनीवर बोजा, लावण असेल तर या सगळ्या बद्दलची माहिती फेरफार उतारात दिलेली असते.

E Ferfar Online 2023

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं डिजिटल स्वाक्षरीतला फेरफार उतारा ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हा फेरफार उतारा घर बसल्या पाच मिनिटात डाऊनलोड करू शकता.

Jeevan Umang Table

फेरफार उतारा डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

फेरफार उतारा कसा काढायचा ?

Jeevan Umang Table

नोंदणीकृत दस्ताने

E Ferfar Online 2023 प्रॉपर्टी कार्ड

Jeevan Umang Table

काय आहे तुमच्या घरकुलाच्या हप्त्याची स्थिती

फेरफार पत्रक

Maharashtra Land Fraud 2023 :जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अशी होते फसवणूक, काय काळजी घ्याल?

Maharashtra Sand Mining Policy :महाराष्ट्रात वाळू 600 रुपयांना नक्की कधीपासून मिळणार?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!