WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Partition Suit For Property 2023 कलम 85 अन्वये वाटप झाले बाबत सर्वतोपरी माहिती खरेदीदार कडून घेतली असेल तर त्या झालेल्या वाटपामधून आलेल्या प्रॉपर्टी बाबत खरेदीचा व्यवहार केला तरी चालतो त्यात कायदेशीर कोणतेही अडचणी येणार नाही. मुदतीच्या कायद्यामध्ये प्रत्येक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ठराविक मुदत नमूद केलेली आहे आणि या नमूद मुदतीपेक्षा जास्त कालावधीनंतर जर एखादी कायदेशीर कारवाई दाखल करत असाल तर त्यामध्ये यश येण्याची चान्सेस कमी राहतात.

Partition Suit For Property 2023

सन 2004 सालचा फेरफार?

Jeevan Umang Table

वडिलोपार्जित जमीन वाटप

Partition Suit For Property 2023 उशीर माफी अर्ज

Jeevan Umang Table

आवश्यक पक्षकार कोण असू शकतात?

वडीलो पार्जीत प्रॉपर्टीची विक्री होऊ नये म्हणून काय करावे?

Jeevan Umang Table

दाव्यामध्ये वादी कोण असावे?

वाटपाचा दावा दाखल करून तुर्ता तूर्त मनाई मागू शकतो का?

Jeevan Umang Table

वाटपाचा दावा दाखल करून तुर्ता तूर्त मनाई

Partition Suit For Property 2023 भावाकडून वाटप मागता येते का?

E Ferfar Online 2023 :फेरफार उतारा डाउनलोड करा केवळ १५ रुपयात सर्वबाबीसाठी ग्राह्य-

Fraud in land record 2023 :फसवणुकीने करून घेतलेला खरेदी दस्त कसा रद्द करावा?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!