WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Land Fraud 2023 जर वावराची चार वेळेस खरेदी झाली आणि आता त्याच वावराची पाचव्यांदा खरेदी होण्यासाठीचा जाहीर प्रकटन आले एकच वावराची किंवा एकच जमिनीची 8 वेळेस खरेदी कसकाय होऊ शकते. याचा अर्थ तिथं काहीतरी पाणी मरत त्यामुळे मग महाराष्ट्रात शेतजमीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये फसवणूक कशी होते. ती फसवणूक करण्याचे पाच मार्ग कोणते आहे आणि महाराष्ट्रात जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये फसूवणुक होण्याचे पाच मार्क कोणते आणि या फसवणुकीपासून बचाव करण्यासाठीचे मार्ग कोणते त्याची सविस्तर माहिती पाहा.

Maharashtra Land Fraud 2023

बोगस कागदपत्रे आणि व्यक्ती

Jeevan Umang Table

महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात 3 मोठे बदल

Maharashtra Land Fraud 2023 एसार एकाचा, विक्री दुसऱ्याला

Jeevan Umang Table

फसवणूक टाळण्यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे

गहाण जमिनीची विक्री

Jeevan Umang Table

फसवणूक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी

वारसांची हरकत

Jeevan Umang Table

तक्रार कोठे करावी?

सातबारा उतारावर कोणत्या गोष्टी बघायच्या

Maharashtra Land Rule 2023 :महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात 3 मोठे बदल

Children Smartphone Addiction 2023 :मोबाइलमुळे मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!