WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Land Rule महाराष्ट्रात खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे यासंबंधीच्या आदेशाच्या परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नीयंत्रन जारी केले त्यामुळे जर एक, दोन, तीन, अशा गुंठ्यांमध्ये शेत जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करणार असाल तर हे नवीन नियम नवीन बदल जाणून घ्या.

Maharashtra Land Rule

सरकारी पत्रकात काय म्हटलंय?

Jeevan Umang Table

नोंदणीकृत दस्ताने

Maharashtra Land Rule सूचना क्र. 1

सूचना क्र. 2

Jeevan Umang Table

अटी आणि शर्ती

प्रमाणभूत क्षेत्रे म्हणजे काय?

Jeevan Umang Table

हद्द निश्चितीचा मोजनी नकाशा

सूचना क्र. 3

Seed Treatment 2023 : बीयाण्यार बीज प्रक्रिया कशी करावी बीजप्रक्रिया म्हणजे काय ?

How to Apply for Passport Online & Offline Process 2023 :ऑनलाइन पासपोर्ट कसा काढावा?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!