WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gopinath Munde त्यानुसार संदर्भ क्र. (२) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” या योजनेअंतर्गत सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदी तून प्रथम तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून) रक्कम रु.१२.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन होती.

PM Kisan Yojana

पहा तुम्हाला सीएम आणि पी एम किसान हप्ता येणार का ?

शासन निर्णय

PM Kisan Yojana

रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी

Gopinath Munde 

Soyabean, Cotton, Tur Crops :पाऊस उशिरा येणार नियोजनात बदल करा?

Farming Automatic Starter 2023 :मोटारपंप जळण्याच्या कटकटीपासून शेतकऱ्यांची होईल सुटका

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!