WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Karj Mafi Yojana 2023 शेतकऱ्यांसाठी पिक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकरी साठी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय आला आहे ज्या माध्यमातून 3600 लाख रुपये ची निधीची उपलब्धता करण्यात आली आहे आणि हा निधी वाटपासाठी मंजुरी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे शासन निर्णय काय आहे ज्या माध्यमातून नियमित कर्जदार शेतकरयांना फायदा होणार आहे त्याची माहिती शासन निर्णयाच्या माध्यमातून जाणून घ्या. राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४ /११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.

Karj Mafi Yojana 2023

Karj Mafi Yojana 2023 त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास, तसेच, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थामार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे.

Maha DBT 2023

शासन निर्णय

व्याजदर मर्यादा

कर्जमाफी आणि अनुदान

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!