WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pik Nuksan Bharpai ई श्रम कार्ड काढलेले जे लाभार्थी असतील त्यांच्या खात्यावरती केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हजार पाचशे रुपये असतील त्यांच्या खात्यावरती वर्ग करण्यात आलेले आहेत खात्यावरती पैशे जमा झालेत का झाले नाही आहेत या सर्व गोष्टींची माहिती तुम्हाला असणे गरजेचे आहे.खात्यावरती पैसे जमा झाले का झाली नाहीये हे कशा पद्धतीने चेक करायचा घरी बसल्या तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून हे खालील प्रमाणे

Pik Nuksan Bharpai

इ श्रम कार्ड वर बदल कसे करू शकता

Pik Nuksan Bharpai ई श्रम कार्ड वर पैसे कसे पाहतात

Pik Karj Yojana 2023 :पीक कर्ज वाटप सुरू आता सिविलची अट नाही

Rooftop Solar Yojana Maharashtra : सरकार देणार तुम्हाला मोफत सोलार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!