WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Galyukt Shiwar Yojana राज्यांमधील धरण, तळी, तलाव, यांचे पाणी साठवून क्षमता वाढावी व यासोबत शेतकऱ्यांच्या खराब शेत जमिनीची पोत सुधारावी याकरिता गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना शासनाच्या मृत व जलसंधारण विभागाकडून राबिली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना धरणातील अथवा तलावातील गाळ अगदी मोफत मिळतो, तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतात तो गाळा वाहतुकीकरिता शासनाकडून अनुदान सुद्धा मिळते.

Galyukt Shiwar Yojana 

👉 जी, आर, 📑 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈

या योजने करिता ऑनलाईन अर्ज कशाप्रकारे सादर करायचा याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसाठी वितरित झालेल्या निधी कोणत्या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार याबद्दल संपूर्ण सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

👉 📑 अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈

गाळमुक्त धारण व गाळयुक्त शिवार साठी अर्ज केलेल्यांचा निधी आला

Galyukt Shiwar Yojana 

👉 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈

या 12 जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ Galyukt Shiwar Yojana 

हा जो जीआर प्रकाशित झालेला आहे या जीआरच्या अनुषंगाने राज्यातील तब्बल 12 जिल्ह्यांचा निधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेला असून, खालील प्रमाणे हे 12 जिल्हे आहेत,

या 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे आणि या 12 जिल्ह्यांना मिळून एकूण जवळपास रू. १८,५३,९१,४६८/- कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध झालेला आहे. याबाबतच्या जीआर हवा असेल तर वर या GR ची लिंक दिलेली आहे त्यावर क्लिक करून संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. Galyukt Shiwar Yojana 

Galyukt Shiwar Yojana 

मनरेगा अकुशल मजुरांना खुशखबर, मजुरीत वाढ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!