WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

National Family Benefit Scheme या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत कुटुंबाचं नाव असणे आवश्यक आहे कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती स्त्री अथवा पुरुष यांच्या मृत्यूचा दाखला असणे आवश्यक आहे वय 18 ते 59 वर्षाखालील असावं रहिवाशी दाखला लागणार आहे.

त्याचबरोबर मृत्य व्यक्तीच्या वयाबाबतचा पुरावा देखील सादर करावा लागणार आहे. तलाठी किंवा ग्रामसेवकांकडून मिळणारा रहिवासी दाखला आवश्यक आहे. त्याबरोबर दारिद्र्य रेषेखालील दाखला सुद्धा असणार आहे.

National Family Benefit Scheme 

योजनेचा फॉर्म 📑

अर्ज कोठे करावा

National Family Benefit Scheme 

Section 54 यानुसार प्रॉपर्टी खरेदी विक्री वरील दंड वाचवा

National Family Benefit Scheme लागणारी आवश्यक कागदपत्र

National Family Benefit Scheme 

बांधाच्या लांबी रूंदीसह जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन

राष्ट्रीय कुटुंब योजनेअंतर्गत अर्थसहाय मिळणेबाबत अर्ज

National Family Benefit Scheme 

4% DA वाढीसह 3 मोठ्या घोषणा

National Family Benefit Scheme लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!