WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old Pension Scheme Latest News निराधार योजनेअंतर्गत जर पात्र असाल तर तुमच्या खात्यावर पैसे वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आली आहे यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दोन शासन निर्णय सुद्धा घेण्यात आली आहे या दोन्ही शासन निर्णयात निधी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात असणार आहे.

Old Pension Scheme Latest News तुमच्या खात्यावर आतापर्यंत पैसे जमा झाले नसतील तर आता हे पैसे जमा केले जाणार आहे यामध्ये श्रावण बाळ अनुदान योजना आणि त्यानंतर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या दोन्ही योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहे तर काय आहे शासन निर्णय जाणून घ्या.

Old Pension Scheme Latest News 

श्रावण बाळ व संजय गांधी निराधार योजना शासन निर्णय 📑 :-

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!