WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Kanda Anudan 2023 उपरोक्त कारणमीमांसा विचारात घेऊन कांदा अनुदान वितरणाबाबत दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 चा शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 रोजी कांदा अनुदानाबाबत शासनाचा पहिला जीआर प्रकाशित करण्यात आलेला होता त्या जीआर मध्ये काही बाबींचा उल्लेख केलेला होता त्यामध्ये आता या जीआर मध्ये काही बदल हे करण्यात आले आहे काय बदल आहे हे जाणून घ्या खालील नुसार.

Kanda Anudan 2023

नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता या तारखेला मिळणार !

शासन निर्णय :-

Kanda Anudan 2023

मधमाशी पालन योजनेसाठी अर्ज सुरु

Kanda Anudan 2023 या 14 जील्ह्याकरिता आवश्यक अनुदानाची रक्कम ?

उर्वरीत 10 जिल्ह्यांसाठी अनुदानाची रक्कम

Kanda Anudan 2023

या कार्डचे नेमके फायदे काय ? ई श्रम कार्ड अर्ज पद्धत,

Kanda Anudan 2023 10 जिल्ह्यांना अश्याप्रकारे होणार अनुदान वितरित

Kanda Anudan 2023

शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आता अॅपवरच नोंद

पात्र लाभार्थ्यांची यादी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!