WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Magel Tyala Shettale

Magel Tyala Shettale दारिद्रय रेषेखालील (BPL) शेतकरी लाभार्थी व ज्या शेतकरी कुटुंबामध्ये आत्महत्या ग्रस्त झालेली आहे, त्यां कुटुंबाच्या वारसांना निवड प्रक्रीयेत जेष्ठता यादीत सूट देण्यात येऊन प्रथम प्राधान्याने त्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. वरील [1] व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील शेततळे मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची पत्राता यादीनुसार प्रथम अर्ज सादर शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे या योजने अंतर्गत निवड करण्यात यावी.

Magel Tyala Shettale

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर नुकसान भरपाईचे पैसे वाटप सुरु; हे काम करा तरच मिळणार पैसे ?

शेततळयाचे आकारमान, क्षेत्रफळ, खोदकाम

अ.क्र.शेततळयाचे आकारमानपृष्ठभागावरील क्षेत्रफळ (चौ.मी.)होणार खोदकाम (घ.मी.)
अ.]इनलेटआऊटलेटसहशेततळे
1१५x१५५३ मोटर२२५४४१
2२०x१५५३ मीटर३००६२१
3२०x२०x३ मीटर४००८७६
4२५x२०x३ मीटर५००११३१
5२५२५५३ मीटर६२५१४६१
6३०x२५५३ मीटर७५०१७९१
7३०x३०x३ मीटर९००२१९६
ब. ] इनलेट आऊटलेटविरहीतशेततळे
1२०x१५३ मोटर३००६२१
2२०x२०x३ मीटर४००८७६
3२५x२०५३ मीटर५००११३१
4२५x२५५३ मीटर६२५१४६१
5३०५२५५३ मीटर७५०१७९१
6३०x३०x३ मीटर९००२१९६

50 हजार अनुदान मोठी बातमी या दिवशी अनुदान मिळणार

Magel Tyala Shettale अर्ज कोठे करावा ?

महिलांना मिळणार घरगुती पिठ गिरणीसाठी मिळणार 100% अनुदान

लाभार्थ्यांनी घ्यावयाची काळजी

अर्ज करण्यासाठी क्लिक करा

Magel Tyala Shettale लागणारे कागदपत्र

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!