WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ayushman Bharat Yojana आयुष्यमान भारत योजना याला महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुद्धा आता म्हणणार आहे कारण आता या दोन्ही योजना एकत्र करण्यात आलेल्या आहे आणि आता सर्वांना पाच लाख रुपयांचा विमा हा मिळणार आहे आज शासन निर्णय म्हणजे जीआर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे आणि त्यासोबत कोणकोणते उपचार होणार आहे उपचारांची यादी सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण करण्याबाबत हा 28 जुलै 2023 चा जीआर आहे. या जीआर मध्ये महत्त्व महत्त्वाची माहिती काय आहे कोण कोण पात्र राहणार आहे सगळी माहिती दिलेली आहे आणि उपचारांची यादी सुद्धा दिलेली आहे तर यात कोण कोणते उपचार होणार आहे त्या उपचारांची यादी पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. Ayushman Bharat Yojana

Ayushman Bharat Yojana

योजनेतील रूग्णालये, अंमलबजावणीचे नियम,/योजना कोणा कोणाला लागू आहे कार्ड वगैरे लागेल का ?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!