WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Sanjay Gandhi niradhar Yojana

Sanjay Gandhi niradhar Yojana या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा पंधराशे रुपये इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे. याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत या ठिकाणी आदेश काढण्यात आला आहे त्यानुसार आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

Sanjay Gandhi niradhar Yojana

फ्री शौचालय अनुदान योजना 12000 रु डायरेक्ट तुमच्या बँक खात्यात

संजय गांधी निराधार योजना

Sanjay Gandhi niradhar Yojana

या लाभार्थ्यांना मिळणार व्यवसायासाठी बिनव्याजी १ लाख

Sanjay Gandhi niradhar Yojana शासन निर्णय

Land Record :राज्यात आला नवा 7/12 उतारा

हयात – प्रमाणपत्र

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता

Sanjay Gandhi niradhar Yojana कोणत्या लाभार्थ्याला किती अनुदान देण्यात येणार आहे.

Animal Care 2023 :दमट वातावरणात जनावरांना कोणते आजार होतात?

PM Vay Vandana Yojana 2023 विवाहित जोडप्यांना मिळणार दरमहा 18500 रुपये पेन्शन

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!