WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Land Record राज्यात नवा सातबारा महाराष्ट्र शासन महसूल विभागा अंतर्गत खूप मोठे बदल करण्यात आला आहे सातबारा आठ अ मालमत्ता पत्रक यासाठी एक नवीन नंबर ऍड करण्यात आला आहे. म्हणजेच सातबारा आता सुरक्षित असणारे आहे कोणीही छेडछाड करू शकणार नाही याची पूर्ण माहिती जाणून घ्या.

Land Record

सातबारा मध्ये करण्यात आलेला बदल

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!