WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Sheli Mendhi Palan तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातीतील धनगर समाजाला शेळी-मेंढी पालनासाठी सरकारकडून ७५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकार यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ स्थापन करणार असून या योजनेचा लाभ राज्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. “महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ स्थापन करणे आणि धनगर समाजाला अनुदान मंजुरीत अडकली होती.

Sheli Mendhi Palan

महासंघ स्थापनेचा उद्देश

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!