WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shet Rasta Niyam 2023 कित्येकांनी शेत रस्त्यावर अतिक्रमण केली शेत रस्ते वैद्यकाली आणले शेत रस्ते अडवले गेले या अडवलेल्या शेत रस्त्यामधून अनेकांची भांडण झाली कोटकचर्या झाल्या कित्येकाने जमिनी विकल्या तर कित्येकाच्या जमिनी पडीक पडल्या असे सर्व दुर्गती एका शेत रस्त्याविना झाले. अशाच प्रकारचा हा शेतजमीन कसण्यासाठी शेती करण्यासाठी प्रगत शेती करण्यासाठी आवश्यक असलेला एक महत्त्वाचा असलेला शेतकऱ्यासाठीचा भाग म्हणजे शेत रस्ता.

Shet Rasta Niyam 2023

वाध-बोध कश्या प्रकारे थांबावे

शेतीसाठी आवश्यक असलेला एक भाग

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!