WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Magel Tyala Yojana 2023 कृषी विभागाचे योजना संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यामुळे सन 2023 24 या वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना मागेल त्याला फळबाग, ठिबक, तुषार, शेततळे, शेततळ्याचा अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक बीबीएफ पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेड, इत्यादी बाबींचा लाभ दिला जाणार आहे. आणि याच्या संदर्भातील हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय आहे 2023-24 च्या बजेटमध्ये पहिलं होतं की राज्याच्या वित्तमंत्राच्या माध्यमातून जून 2015 मध्ये सुरू केलेल्या मागील त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून.

Magel Tyala Yojana 2023

शासन निर्णय

योजने अंतर्गत दिला जाणार लाभ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!