WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Of Maharashtra राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठीमुख्यमंत्रीसहायतानिधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहेजून, २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Government Of Maharashtra 

केवळ २३.६० पैसे भरून ५० टक्के अनुदानावर मिळणार बियाणे

शासन परिपत्रक

Government Of Maharashtra 

शेतकऱ्यांना खुशखबर लवकरच मिळणार 90% अनुदानावर तार कुंपण

Government Of Maharashtra महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी

Vasantrao Naik Yojana

राज्य कर्मचारी पगार कपातीसाठी परिपत्रक

मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक खात्याचा तपशील-

मुख्यमंत्री सहायता निधी, बचत खाते क्रमांक १०९७२४३३७५१ स्टेट बँक ऑफ इंडिया, Chief Minister’s Relief Fund
Saving Account No.10972433751
State Bank of India
मुंबई मेन बँच, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१. ब्रँच कोड-००३००,IFS Code: SBIN0000300Mumbai Main Branch,
Fort, Mumbai-400 001.
Branch Code-00300,
IFS Code : SBIN0000300

Pik Vima List 2023 :या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अखेर पिक विमा वाटप सुरू

Gramin Hami Yojana 2023 :मनरेगा कामगारांसाठी आनंदाची बातमी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!