WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Mutual Funds 2023 म्युच्युअल फंड म्हणजे नेमकं काय म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी त्याचे किती प्रकार आहे आणि त्याचे फायदे काय काय आहे म्युच्युअल फंड म्हणजे एक असा फंड आहे ज्यात अनेक लोकांकडून पैसे गोळा केले जातात आणि ते पैसे जास्तीत जास्त चांगले ठिकाणी गुंतवले जातात ज्यातून गुंतवणूकदारांना अधिक फायदा होईल म्युच्युअल फंडातील रकमेचे नियोजन करण्यासाठी गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ञांची नेमणूक केलेली असते त्यांना फंड मॅनेजर असं म्हणतात म्युच्युअल फंडातील रक्कम किती कुठे आणि कशी गुंतवायची याचं नियोजन हे फंड मॅनेजर करतात.

Mutual Funds 2023 फंड मॅनेजर गुंतवणूक क्षेत्रातील खूप अनुभवी लोक असतात त्यामुळे त्यांना कुठे गुंतवणूक करायची कधी पैसे गुंतवायचे आणि कधी त्यातून बाहेर पडायचं याचा खूप अनुभव असतो त्यामुळे त्यांचा फायदा मिळवण्याचा प्रमाण सुद्धा जास्त असतं. म्युच्युअल फंड कंपनीची गुंतवणूक करते म्हणजे त्यांनी घेतलेले शेअर्स बॉण्ड्स असेल हे गुंतवणूक दराच्या नावावर होत नाही म्युच्युअल फंड कंपनी गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड कंपनीच्या नावाचे समभाग म्हणजे शेअर्स येते त्याला म्युच्युअल फंड युनिट्स असं म्हणतात.

म्युच्युअल फंडाचे प्रकार

 म्युच्युअल फंडाचे फायदे

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!