WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Apang Labharthi Yojana 2023 शासनांतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या योजना वेगवेगळ्या उपक्रम जे राबवले जातात परंतु कोणत्या रणास्तव या अपंग व्यक्तींपर्यंत या शासनामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना ज्या असतात त्या पोहोचत नाही अथवा त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर संबंधित विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांना शक्यतो पोहोचता येत नाही. त्यामुळे या शासनामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना ज्या आहे.

Apang Labharthi Yojana 2023 योजनेचा लाभ अपंग व्यक्तींना घेता येत नाही ते योजनेपासून वंचित राहतात. शासनाने या गोष्टीचा विचार करून शासनामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या योजना आहे जे वेगवेगळे उपक्रम आहे हे अपंग व्यक्तींपर्यंत पोहोचावे यासाठी शासनांतर्गत वेगवेगळे कल्याणकारी उपक्रम राबवले जात आहे.

कागदपत्र

युडी आयडी कार्ड म्हणजे काय;

शासनामार्फत एक नवीन उपक्रम

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!