WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Land Record 3 2023 एकत्रीकरण योजने विरुद्ध कशी आणि कोठे तक्रार करता येते आणि त्याची कार्यपद्धती कोणत्या प्रकारे चालते याबाबत या योजनेमध्ये काही तांत्रिक चूक अथवा हस्तलिखित दोष असतील तर कलम 31 उपकलम (अ)अन्वये अर्ज उपसंचालक भूमी अभिलेख यांकडे दाखल करायचा असतो.

तांत्रिक चुका किंवा हस्तलिखित दोष म्हणजे काय?

Jeevan Umang Table

भूमी अभिलेखाकडे अपील कसे दाखल करायचे

Land Record 3 2023 अर्जामध्ये कोणत्या गोष्टी नमूद करायच्या असतात

Jeevan Umang Table

पाहा अपिलाची कार्यपद्धती कशी चालते

अपीलाची कारवाई

Jeevan Umang Table

एकत्रीकरण अपिलाचे कामकाज

Online Land Record System 2023 :असा मिळवा ७/१२ उतारा ऑनलाईन

Land Record Nominee 2023 :मोबाइलवरून वारस नोंद कशी करायची

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!