WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Krushi Unnati Yojana 2023 कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत बियाणे व लागवड उप अभियानाअंतर्गत राज्यात ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी सन २०२२-२३ या वर्षातील सर्वसाधारण प्रवर्गाचा २४०१ ३९९५ या लेखाशिर्षाअंतर्गत (केंद्र हिस्सा) रु. ६४८.८० लाख इतका निधी सन २०२३ – २४ या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय

Property law in India

खतासाठीच्या अनुदानासाठी क्लिक करा

सर्वसाधारण प्रवर्ग केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष

Krushi Unnati Yojana 2023

लागवडीसाठीच्या अनुदानासाठी क्लिक करा

Magel Tyala Vihir 2023 :आता मागेल त्याला मिळेल विहीर आताच करा अर्ज

Thibak Sinchan Yojana 2023 :80% अनुदानासाठी ठिबक सिंचन योजनेचा ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!