WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Workmen Compensation Act महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 53 मध्ये पोट कलम दोन नुसार अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार हे पंचायतीला तर त्यामध्ये नेमकी कशी तरतूद आहे जाणून घ्या.

सार्वजनिक जागेवर अडथळा व अतिक्रमण

Workmen Compensation Act 

भाडेकरुला मालक बनवणार कायदा

Workmen Compensation Act महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 53 मधल्या पोट कलम 2 ( अ ) नुसार

Workmen Compensation Act 

12 महिने चालणारे TOP 5 व्यवसाय

ग्रामपंचायत जर अतिक्रमण काढण्यास सक्षम नसेल तर काय ?

Workmen Compensation Act 

कोर्टात न जाता जमिनीवर ताबा कसा मिळवायचा.

Workmen Compensation Act अतिक्रमण काढण्याचा कालावधी

Workmen Compensation Act 

शेतजमीन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यायची ?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!