WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

CM Relief Fund आरोग्यासाठीच्या शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये अर्ज करण्यापूर्वी खालील प्रमाणे प्राथम्याने कार्यवाही करावी.

महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना (मोफत उपचार):-

CM Relief Fund

👉 महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना (मोफत उपचार)

CM Relief Fund मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी :-

CM Relief Fund

👉 चॅरिटी हॉस्पीटल (मोफत / सवलतीच्या दरात)

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना,

CM Relief Fund

👉 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यत निधी अर्ज

CM Relief Fund अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी.

CM Relief Fund

👉 Online अर्ज भरण्यासाठी महत्वपूर्ण सूचना

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!