WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gai Gotha Yojana 2023

Gai Gotha Yojana 2023 राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादन चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण अनुसूचित जातीसाठी उपाय योजना आणि जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र त्यांसाठी उपाय योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ देशी दोन संकरित देशी दोन म्हशीची एक गाय वाटप करणे या योजनेत शासनास मंजुरी देण्यात येत आहे. सदरची योजना राज्यात सन 2023-24 आर्थिक वर्षापासून राबविण्यात यावी.

Gai Gotha Yojana 2023

DTP महाराष्ट्र शिपाई भरती 10 वी पास उमेदवारांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

योजनेचे निकष

Gai Gotha Yojana 2023

ई पीक पाहणी कालावधी

Gai Gotha Yojana 2023 फॉर्म कसा भरावा ?

लाभार्थी निवडीचे निकष

Gai Gotha Yojana 2023

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुंतवणुकीचे सर्वोत्तम पर्याय, व्याजदर

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!