WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

NA Plots For Sale Near Me जमीन NA (बिगर शेती कशी करायची जर काही लोकांना विश्रांतीसाठी, फार्म हाऊससाठी आणि पर्यटनासाठी ज्या जागा NA कराव्या लागतात त्या जागा एकाने खरेदी करण्यापेक्षा ग्रुपने खरेदी करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम १४४ नुसार शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असतात. विकासधीन नियमानुसार १० गुंठे पेक्षा कमी जमिनीच्या क्षेत्रासाठी खरेदी विक्री करता येत नाही.

दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी विक्री, स्थावर तारण, बक्षीस पत्र आणि दस्ताऐवज होऊ शकत नाही. सदर जमिनीची नगर रचना विभागाकडून आरक्षण करणे, भुसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करणे गरजेचं ठरेल. पुनर्व सितांसाठी जमीन प्राप्त करुन देणं आदी गोष्टी होऊ शकत नाही. किंवा त्यात धोका असतो. त्यासाठी बिगर शेती जमीन करणे गरजेचे ठरणार.

NA Plots For Sale Near Me 

नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता या तारखेला जमा होणार, तुम्हाला मिळणार का ?

कागदपत्रे

NA Plots For Sale Near Me 

खुशखबर ! अखेर तुकडेबंदी कायद्यात बदल

NA Plots For Sale Near Me 

NA करण्यासाठी भरावा लागणारा कर

या कार्डचे नेमके फायदे काय ? ई श्रम कार्ड अर्ज पद्धत,

NA Plots For Sale Near Me अर्ज कसा आणि कुठे करावा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!