WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pik Vima 2022 

Pik Vima 2022 संदर्भ क्रमांक दोनच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक दहा दोन व 11 एक मध्ये नमूद केल्यानुसार हंगाम कालावधीत प्रतिकूल परिस्थितीत जसेकी पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ, इत्यादी बाबीमुळे शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये गत सात वर्षातील सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त गट अपेक्षित असेल तर ती महसूल मंडळ पात्र राहतील व उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारे येणाऱ्या पिक विमा नुकसान भरपाईच्या पंचवीस टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाव रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

Pik Vima 2022 

फळबाग लागवडीसाठी 100% अनुदान; राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

खरीप पिक विमा

तुमच्या जमीन, घर,रजिस्ट्रेशनचे कागदपत्रे पाहा एक क्लिकवर

Pik Vima 2022 समितीचे पदनाम आणि पद कोण कोण असणार आहे ?

Pik Vima 2022 

पी एम किसान योजनेत मोठे बदल 15 व्या हाफ्त्याचे पैसे वाढणार

आदेश

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!