WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gopinath Munde Anudan Yojana सदर सुधारित योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास व त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व विविध विहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील विविध खातेदार म्हणून नोंद असलेले कोणता कोणताही एक सदस्य आई-वडील शेतकऱ्यांची पत्नी मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती असणे एकून दोन जणांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा राबवण्यात संदर्भ क्रमांक एक येथील शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना दिनांक ९ डिसेंबर 2019 पासून राबविण्यात येत आहे आणि या समितीचा हा शासन निर्णय आहे.

Gopinath Munde Anudan Yojana

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्लिक करा

शासन निर्णय

Gopinath Munde Anudan Yojana अपघाताची बाब – आर्थिक सहाय्य

ग्रामपंचायत मध्ये कोणत्या नवीन योजना आल्या? आणि कोणत्या नागरिकांना त्याचा लाभ मिळाला पहा ?

लागणारे कागदपत्र

स्वस्त गृहकर्जाच्या शोधात आहात? या बँका आहेत भारी; बघा कोणत्या बँकेत किती व्याजदर!

अपघाताच्या स्वरूपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे,

अ.क्र.अपघाताचे स्वरुपआवश्यक कागदपत्रे
1रस्ता / रेल्वे अपघातइन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, विमा संरक्षित | व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास त्याचा मोटार वाहन परवाना
2पाण्यामध्ये बुडून मृत्यूइन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, बुडून बेपत्ता | झाल्यास फक्त प्रथम माहिती अहवाल व शतीपूर्ती बंधपत्र
आवश्यक.
3जंतूनाशक अथवा अन्य इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, रासायनिक
विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल).
इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल.रासायनिक
विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल).
4विजेचा धक्का अपघात
इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल.
Gopinath Munde Anudan Yojana योजनेचा लाभ कसा घ्यावा ?
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!