WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pension Update 2023 असुधारित वेतनश्रेणीत म्हणजेच (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून 221 टक्के महागाई वाढ देण्याबाबत.

Pension Update 2023

शेतात विहीर बांधायची; शासन देणार अडीच लाखांचे अनुदान

शासन निर्णय

Pension Update 2023

निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना खुशखबर

Pension Update 2023 पात्र निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक

Gharkul Yojana :या जिल्ह्याची घरकुल यादी आली नावे पहा!

Pan Card Active or Not 2023 :तुमचे पॅन कार्ड आता बंद झाले आहे का?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!