WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gharkul Yojana Yadi कोणत्या जिल्ह्यासाठी पात्र झालेले लाभार्थी यादी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे ही यादी जे लाभार्थी पात्र असणार आहे अशा पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे या संदर्भात एक शासन निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे.

घरकुल यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा

शासन निर्णयात दिलेली माहिती

शेतजमीन खरेदी/विक्रीच्या नियमात ‘हे’ मोठे बदल?

Gharkul Yojana Yadi 2165 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहून मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येणार आहे.

PM Kusum Login Deactivate 2023 :कुसुम महाउर्जा लॉगीन ला करताना error येतोय

Post Office Scheme :पोस्टातून कमवा 5 लाख 5 वर्षात

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!