WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Nuksan Bharpai 2023

Nuksan Bharpai 2023 राज्यात सन 2021 व 22 या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्याच्या निदर्शनास आले होते. तसेच कोविड-19 च्या प्रादुर्भामुळे तसेच इतर काही कारणामुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्थावर कारवाई झाली नसल्याचे निर्देशनात आले होते.

Nuksan Bharpai 2023

पशुपालकांसाठी वैरण व पशुखाद्य विकासाच्या ६ योजना

जीआर मध्ये दिलेल्या सूचना

Nuksan Bharpai 2023

कृषि यांत्रिकीकरण योजना

Nuksan Bharpai 2023 शासन निर्णय

Murghas Anudan Yojan 2023

घराच्या पूर्वेला लावा हे रोप, होईल पैशाचा पाऊस, दुर होईल त्रास, नावाप्रमाणे करते काम

E-Peek Pahani Kharif 2023 :ई-पीक पाहणी खरीप 2023 करीता सुरू

Sanjay Gandhi Yojana Mandhan Vadh :संजय गांधी व श्रावणबाळ योजना लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!