WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Senior Citizen Free Health Checkup जेष्ठ नागरिकांची वर्षातून दोन वेळा आरोग्य चाचणी किंवा तपासणी शासनातर्फे मोफत केली जाणार असून त्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाकडून पत्रक देखील जारी करण्यात आलेले आहे तर काय आहे ते पत्रक आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या मोफत सुविधा नमूद केलेल्या आहे जाणून घ्या खालील नुसार. ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत साठ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची वर्षातून दोन वेळा मोफत आरोग्याचाचणी किंवा तपासणी शासनामार्फत करणे बाबत.

Senior Citizen Free Health Checkup

ज्येष्ठ नागरिकांची वर्षातून दोनदा होणार मोफत आरोग्य तपासणी,

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!