WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission News 2023 राज्यातील सेवानिवृत्त निवृत्ती वेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने घेतलाअसून अधिकृत परिपत्रक 19 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहे सेवानिवृत्तीची तारीख 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील असेल तर.

7th Pay Commission News 2023

पाहा सविस्तर माहिती

शासन परिपत्रक

7th Pay Commission News 2023

कडबा कुट्टी योजना, अनुदान, अर्ज सविस्तर माहिती

7th Pay Commission News 2023तरतुदी कोणकोणत्या निवृत्तीवेतन धारकांना लागू असतील

Talathi Bharti Online Form :तलाठी पदभरती -2023 जाहिरात आली

Satatcha Paus Anudan 2023 :या मंडळांना मिळणार सततचा पाऊस नुकसान भरपाई

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!