WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Extension of State’s Group Farming “गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे” ही योजना राबविण्यास संदर्भाधीन दि. ०५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

Extension of State's Group Farming

सरकार बिना गारंटी के दे रही 50,000 रुपये का लोन

प्रस्तावना

Extension of State's Group Farming

PM किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधीची यादी पहा मोबाईलवर

Extension of State’s Group Farming शासन निर्णय

Extension of State's Group Farming 2023

खुशखबर, अखेर १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर

CSC PM Svanidhi Yojana :सरकार बिना गारंटी के दे रही 50,000 रुपये का लोन

Bajaj New Technology Scooter बजाजची ही नवीन तंत्रज्ञानाची स्कूटर पेट्रोलशिवाय आणि बॅटरी चार्जशिवाय चालणार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!