WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Atal Awas Gharkul Yojana आता घरकुल बांधकामासाठी चार लाख 50 हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थ्यांना दिले जाणारे यामध्ये कोणते लाभार्थी साडेचार लाख रुपयासाठी पात्र असणारे कोणत्या लाभार्थ्यांना हे बजेट दिला जाणार आहे याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या खालील नुसार. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या माध्यमातून ही माहिती देण्यात आली आहे अनेक लाभार्थ्यांना प्रश्न पडलेला होता.

Atal Awas Gharkul Yojana ग्रामीण भागातून लाभार्थी अनेक कामगार होते मग अशा लाभार्थ्यांना एक लाख वीस हजार रुपयांच्या घरकुल बजेटमध्ये त्यांचं घरकुल पूर्ण होत नव्हतं म्हणून आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून या घरकुल योजनेमध्ये आता दोन योजना जोडण्यात आलेल्या आहे.

Atal Awas Gharkul Yojana

राज्य शासनाकडून दिले जाणारे अर्थसहाय्य

साडेचार लाख रुपये कोणत्या कामगारांना बजेट दिल जाणार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!