WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pik Vima Vatap 2023 विमा कंपन्यांना द्यावे लागणार नुकसानीची आणखीन ५६३ कोटी शेतकऱ्यांचा होणार फायदा आतापर्यंत राज्यात ३१९० कोटींचे वाटप विमा कंपन्यांची पीक विम्यातील नफेखोरी लक्षात आल्याने ‘बीड जिल्हाचा ८०: २० फॉर्म्युला मागील वर्षापासून संपूर्ण राज्याला लागू करण्यात आला आहे.

Pik Vima Vatap 2023

३१९० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा/शेतकऱ्यांचा होणार फायदा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!